A downloadable Silver Blue for Windows, macOS, and Linux

KICKSTARTER 

Twitter |   Facebook    |  Tumblr   |  Instagram

FULL GAME FEATURES

Silver blue is a BL visual novel 15+ with anime style, containing adventure fantasy content. As expected of us, the game will include:

♦Three love interests and their respective routes, with 10 different endings overall depends on your choices.
♦Around 150k-200k words in content.
♦More than 40 in-game Illustrations.
♦30 original backgrounds.
♦20 original soundtracks (currently we have 6.)
♦OP & ED videos.
♦4 different title screen for each route.

CREDITS

♦ Director, Writing, Sprite & CG Artist: Cain
♦ BG Artist: Vui Huynh
♦ Programmer: Bánh
♦ Proofread/Translator: Yuki Yukihara
♦ UI Artist:  Kathaeris
♦ Music : Cloud Road Music , Chaotrope, Mall_Oh
♦ SFX: Free Sound Effects , Free Sound Library , ZapSplat , Storyblocks
♦ Beta Tester: Scorlight, Xuan Thi, Phat Thanh, Nguyen Truc, Zack PyO

Download

Download
SilverBlueDemo-2.0.1-mac.zip 219 MB
Download
SilverBlueDemo-2.0.1-pc.zip 236 MB

Development log

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Loved it! I really enjoyed this demo I cant wait for the full game!

Thank you so much!! 

Hi! Are the downloads for the demo no longer available? Just because I don't see them here.

(1 edit)

Hello! Thank you for check out our demo. We gonna release the new demo at 11:00 AM (Hanoi, Viet Nam) so we took down the old demo.

Demo hay quá ạ, hóng hóng bản game chính thức, mà cho mình hỏi là nhóm định sẽ để giá game tầm bao nhiêu ấy để mình dành tiền mua.

Cảm ơn c đã chơi demo nhé <3 Giá VN dự kiến cho Steam sẽ vào tầm 180k. 5/9 sẽ ra demo đợt 2 với độ dài gấp đôi, mong c sẽ chơi thử <3

Okela, mình thấy trước giờ ít có game người Việt mình làm nên sẽ ủng hộ hết mình :DD,  mà giá cũng rẻ ghê, mình còn tưởng cũng tầm 300k  hơn do art đẹp quá.

(1 edit) (+1)

Cảm ơn bạn nhiều! Vì bọn mình tính để game base là 20$, mà thường game 20$ chuyển sang Steam tầm 200k đổ lại thôi ^^

Bọn mình dự tính nếu may mắn Kickstarter tháng sau fund được stretch goal cho prequel và side story thì sẽ phát free cho backer, sau đó bán nó dưới dạng dlc riêng nữa đó ^^

Quao, nghe mà mình mong game phát hành bản chính thức mau mau để tậu á T vT, chứ mình chơi gần hết game content  hay với art đẹp rồi. Mấy con game mới thì toàn released tháng 12, chờ cũng được mà đói game quá :"))))

Cảm ơn c, tụi mình sẽ cố hết sức để có thể đẻ đứa con này sớm /(T^T)/~

The english could use some work, but other then that, pretty good.

Hi, thank you so much again, if you want to give us a little more detail feedback we would be very happy. If you find the english isn't right or there is a problem somewhere, feel free to tell so we can fix and learn from it! 

(3 edits)

Its just the Sentence Structure needs some work. Its still good though, and I could understand everything, just it could probably be Smoother. If you want I could try to read through the Demo again and see what may need some change-

I see, thank you so much! I will tell our translator about your feedback! If you don't have time to re-play this demo that's okay too, we will update an extend demo very soon with x2 words so if you can give us feedback about it that's will be great <3. 

Intewesting Vewy Vewy Intewesting

Thank you for trying our demo!